Het Stift

Hoewel Het Stift net op de grens ligt van Hart van Twente, hoort het er toch helemaal bij, zeker gezien de relatie die Het Stift heeft met Molen de Vier Winden.

Het is een prachtige en rustige plek en vele toeristen komen hier onder eeuwenoude bomen een kopje koffie drinken, of voor een heerlijke wandeling langs de authentieke gebouwen. Mijmerend kijken ze in de oude bemoste waterput. Het is een beschermd dorpsgezicht, bestaande uit bewaard gebleven eeuwenoude gebouwen en de Stiftkerk.

 

Rond 1140 werd de Stiftkerk aan ridder Hugo van Buren geschonken. Hugo wilde er samen met zijn vrienden een leven van boete en overpeinzing gaan leiden. Hij laat Het Stift uitgroeien tot een Benedictijnenklooster voor mannen en vrouwen en in 1152 werd de kapel tot officieel klooster gewijd.
Na jaren trokken de paters weg en de nonnen bleven alleen achter. Steeds meer ongehuwde dames van adel kwamen erbij. De strenge regels van het Benedictijnenklooster versoepelden en na 1500 is het Stift een vrij, adellijk sticht, waar de gemeenschap de Heilige Mis en andere Diensten vierden.

 

Op 11 november (feestdag van Sint Maarten) in 1523 gebeurde er een ramp. Een van de dames lette niet goed op haar haardvuur en het hele woongedeelte van het klooster en de kerk brandde af. Een ramp voor boeren en burgers in de omgeving, want het Stift was een veilige bergplaats voor waardevolle spullen van velen, omdat deze plek de minste last had van de roversbendes van Hertog Karel. Rond 1600 is de kerk helemaal herbouwd.

 

Klik hier voor meer informatie over Het Stift